11.04.2019

Proiectul de modificare și completare a Codului civil a fost expediat Guvernului pentru aprobare

Proiectul de modificare și completare a Codului civil a fost expediat Guvernului pentru a fi aprobat. Asta după ce documentul a fost completat cu amendamentele propuse de autorități și mediul de afaceri. Potrivit autorilor inițiativei, în total au fost recepționate aproximativ 400 de propuneri sau critici concrete, care au vizat prevederile proiectului. Obiectivele proiectului de lege care prevede modificare și completarea Codului civil sunt:

  • de a moderniza dreptul privat al Republicii Moldova;
  • de a face legislaţia civilă mai exactă şi mai previzibilă, inclusiv prin revizuirea regimului condiţiei suspensive sau rezolutorii care pot fi stipulate într-un act juridic, fiind corectată abordarea reglementării actuale: nu actul juridic este sub condiţie, ci efectele sale sunt condiţionate (total sau parţial);
  • de a reglementa mai bine drepturile personalităţii şi limitele acestora;
  • de a proteja mai bine valabilitatea contractelor, inclusiv prin stabilirea criteriului clar de delimitare între nulitatea absolută şi nulitatea relativă;
  • de a responsabiliza administratorii persoanelor juridice de drept privat;
  • în raporturile dintre profesioniști, sunt lărgite și clarificate limitele libertății contractuale, în special prin edictarea normei conform căreia dispozițiile Cărții 3 privitoare la conținutul contractelor se prezumă dispozitive, iar profesioniștii își pot amenaja liber raportul contractual, fiind diminuat riscul anulării clauzei la care ei au convenit;
  • recodificarea are ca obiectiv în primul rând excluderea, în măsura posibilă, a paralelismelor în legislația civilă, care, la rândul său, contribuie la aplicarea uniformă a legislației și ușurează sarcina practicienilor de cunoaștere a legislației civile;
  • stabilirea caracterului constitutiv al registrelor de publicitate prin trecerea de la caracterul declarativ la caracterul constitutiv al registrului de stat al transportului prin completarea Legii privind siguranţa traficului rutier.

Aminim că lucrările asupra proiectului de modificare și completare a Codului civil au început în anul 2013, iar cu un an în urmă documentul a fost prezentat pentru prima dată pentru consultări publice. Proiectul are aproape 450 de pagini, iar la elaborarea sa au participat atât teoreticieni cât și practicieni – profesori universitari, judecători, notari, avocați, precum și funcționari ai Ministerului Justiției.

Sursa: bizlaw.md